Sıkça Sorulan Sorular

Sekizbit e-Dönüşüm Portalı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sekizbit e-Dönüşüm; küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler için e-Fatura ve e-Serbest meslek makbuzu hizmetlerini sunan ve 12 yıllık köklü bir geçmişi olan yazılım firmasıdır.

Kısaca “faturaların internet ortamında gönderilip alınması” şeklinde açıklanabilir. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahiptir. e-Fatura iki fatura mükellefi arasında gönderilip alınan belgedir.

e-Fatura mükellefi olmayan alıcılara kesilen faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi ve alıcıya iletilmesi, e-Arşiv formatında sağlanmaktadır.

e-Fatura sistemine geçişin sağlayacağı kolaylıkların başında; zamandan tasarruf ve operasyonel işlerin hızlanması yer almaktadır. Faturanın iletilmesi ve takip edilmesi gibi işlemlerin kolaylaşmasının yanında, e-Fatura ile kağıt faturaların arşivlenip klasörlerde saklanması zahmetinden kurtulabilirsiniz. Faturalarınızı dijital ortamda saklayarak iş yükünüzü hafifletmiş olup kargolama ve matbaa gibi masraflardan da kurtulmuş olursunuz. İyi tasarlanmış bir hizmet sağlayıcı tercih ettiğinizde, çok daha ekonomik, çok daha hızlı ve çok daha kolay olarak olarak mali süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin en geç 01.07.2022 tarihinde e-Faturaya geçmesi zorunludur. Ayrıca bu mükelleflerin 01.01.2023 tarihinde e-defter uygulamasına geçmesi zorunludur.

Serbest Meslek Makbuzu, serbest meslek erbabı tarafından düzenlenmekte olan, mesleki faaliyetlere ilişkin her türlü işin miktarını ve fiyatını gösteren belgedir. E-serbest makbuzu ise elektronik ortamda düzenlenen serbest meslek makbuzudur.

Serbest meslek erbapları e-Fatura mükellefi olmadıkları için e-Fatura sistemine geçmek zorunda değillerdir. Serbest meslek erbabı, e-Fatura mükelleflerinden kendisine düzenlenecek faturaları e-Fatura olarak alabilir ve elektronik olarak muhafaza edebilir; bu işlemi yapabilmesi için e-Fatura kesmek zorunda değildir.

Gerçek kişiler için e-Fatura sistemine geçişin ilk adımı, mali mühür veya e-imza alınmasıdır. Mali mühür firma kaşesinin elektronik halidir, Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür için başvuru yapılabilir. Tüzel kişilerin ise mali mühür alması zorunludur. Bu aşamadan sonra Gelir İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunulmalıdır. Başvurular online olarak da yapılabilmektedir. Başvuru esnasında elektronik imzanızı kullanabilmeniz için bilgisayarınıza kurmanız gereken bir program olduğunu da hatırlatalım. Başvurunuzun olumlu sonuçlanmasının ardından e-Faturalarınızı hazırlamak için GİB Portalını ya da Sekizbit Bilişim altyapısıyla hazırlanan ve tüm destek süreçlerini beraber yürüteceğimiz e-Fatura uygulamamızı kullanabilirsiniz.

e-SMM sistemine geçiş yapmak için e-İmza ya da mali mühür alınması gerekiyor. Daha sonra Gelir İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuru esnasında elektronik imzanızı kullanabilmeniz için bilgisayarınıza kurmanız gereken bir program olduğunu da hatırlatalım. Başvurunuzun olumlu sonuçlanmasının ardından e-SMM hazırlamak için GİB Portalını ya da Sekizbit Bilişim altyapısıyla hazırlanan ve tüm destek süreçlerini beraber yürüteceğimiz e-SMM uygulamamızı kullanabilirsiniz.

Hızlı ve Pratik Bir Şekilde Faturanızı Oluşturun!

Dijital dönüşüm ile operasyonel bir yük olan çıktı alma, zarf temin etme, postalama, arşivleme gibi fiziksel tüm süreçleri ortadan kaldırın.

Fiyatlara Göz At